Какво е Bootstrap?

  • Bootstrap е безплатен front-end framework за по-бързо и по-лесно създаване на уеб страници
  • Bootstrap включва HTML и CSS базирани дизайн шаблони за типография, форми, бутони, навигации, модали, галерии и много други като също така опционално и JavaScript приставки
  • Bootstrap също така дава свободата за лесно създаване на риспонсив дизайн
Note

Bootstrap в историята

Bootstrap е разработен от Mark Otto и Jacob Thornton в Twitter е представен като продукт с отворен код през Август 2011 в GitHub.

През юни 2014 Bootstrap беше No.1 проект в GitHub!


Защо да ползваме Bootstrap?

Ползите при Bootstrap:

  • Лесен за ползване
  • Риспонсив възможности
  • Mobile-first подход
  • Съвместимост с браузърите

От къде да вземем Bootstrap?

There are two ways to start using Bootstrap on your own web site.

Има два начина с които да се сдобием с него

  • Да изтеглим Bootstrap от getbootstrap.com
  • Да вградим Bootstrap посредством CDN

Изтегляне Bootstrap

Ако искате да го изтеглите отидете на getbootstrap.com и следвайте инструкциите там.

 


Bootstrap CDN

Ако не искате да го изтегляте можете да го вградите в кода си чрез CDN (Content Delivery Network).

 

MaxCDN предоставя CDN поддръжка за Bootstrap’s CSS и JavaScript.