Ако смятате, че можете само с HTML да правите уебсайтове, то знайте че най-вероятно сте се заблудили. @w3schools

Bootstrap Web Framework

Какво е езика Bootstrap?
Защо да учим Bootstrap?
Как да пишем Bootstrap?
Следващи стъпки!

Най-новото в сайта!
Какво ли е? Виж още сега. Въведение в Bootstrap 4

Какво е Bootstrap?

Bootstrap в историята

Bootstrap е разработен от Mark Otto и Jacob Thornton в Twitter е представен като продукт с отворен код през Август 2011 в GitHub. През юни 2014 Bootstrap беше No.1 проект в GitHub!

Защо да ползваме Bootstrap?

Ползите при Bootstrap:

  • Лесен за ползване
  • Риспонсив възможности
  • Mobile-first подход
  • Съвместимост с браузърите

От къде да вземем Bootstrap?

There are two ways to start using Bootstrap on your own web site. Има два начина с които да се сдобием с него:

  • Да изтеглим Bootstrap от getbootstrap.com
  • Да вградим Bootstrap посредством CDN

Изтегляне Bootstrap

Ако искате да го изтеглите отидете на getbootstrap.com и следвайте инструкциите там.


Bootstrap CDN

Ако не искате да го изтегляте можете да го вградите в кода си чрез CDN (Content Delivery Network). MaxCDN предоставя CDN поддръжка за Bootstrap’s CSS и JavaScript. Започнете урока по Bootstrap сега!