Слайдер

Carousel(въртележка) или още слайдер в Bootstrap ни позволява да вземем група от За да стане видимо трябва на произволен елемент да зададем класа “active”. Този клас прави точно този елемент видим.

За да направим така, че слайдера да се активира автоматично след зареждане на страницата ни добавяме HTML атрибута data-ride със стойност carousel.

“”” data-ride=“carousel“
Опитайте сами »

За всеки елемент можем да зададем caption. Някакъв “обозначаващ надпис” служещ за допълнителна информация към съответният елемент. Това става като направим div с клас “carousel-caption”.

Опитайте сами »